dinsdag 14 februari 2012

Doorsturen van e-mail in Exchange Online

Update: 01-07-2013 zie: Error cannot convert value to type
Na een zoektocht in het configuratiescherm van Exchange Online voor het ‘forwarden’ van de Infobox e-mail naar een medewerker kwam ik erachter dat het geen eenvoudig klikwerk is hierin maar dat er gebruik gemaakt moet worden van PowerShell commando’s.

Hoe werkt dit dan?

Voordat je gebruik kan gaan maken van Windows PowerShell, moet je er zeker van zijn dat de juiste versie (v2.0) van Windows PowerShell en Windows Remote Management (WinRm) is geinstalleerd en geconfigureerd.
Windows 7 en Windows Server 2008 beschikken al over de juiste versies, voor oudere besturingssystemen kun je de software downloaden op http://support.microsoft.com/kb/968929
Verbinden van Windows PowerShell naar Exchange Online
1. Klik op ‘Start > Alle programma’s > Accessories > Windows PowerShell’, start het programma op als Administrator.
2. Gebruik het volgende commando:
$LiveCred = Get-Credential
3. Er verschijnt een login scherm, voer hier uw Office365 of Exchange Administrator account in.
4. Gebruik het volgende commando:
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection
5. Gebruik het volgende commando:
Import-PSSession $Session
Met de hier boven beschreven commando’s, wordt er toegang verleend aan PowerShell om commando’s uit te voeren aan de Exchange Online services.
6. Gebruik het volgende commando om de e-mail door te sturen naar interne of externe emailadressen.
Set-Mailbox –Identity Alias –DelivertoMailboxAndForward $true –ForwardingSMTPAddress forwarding@adress
Waarbij ‘Alias’ het e-mailadres moet bevatten waarvan de e-mail doorgestuurd moet worden naar ‘forwarding@adress’.

Bijvoorbeeld: De e-mail die verstuurd wordt naar het adres: Info@benedictservices.nl moet doorgestuurd worden naar het e-mailadres gebruiker@benedictservices.nl
Set-Mailbox –Identity (info@benedictservices.nl) –DelivertoMailboxAndForward $true –ForwardingSMTPAddress (gebruiker@benedictservices.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Twitter Facebook Favorites More