maandag 23 april 2012

SharePoint 2007 migratie naar 2010

 

Veranderingen zijn nooit gemakkelijk, of het nu gaat om het management te overtuigen van de voordelen van ‘Het nieuwe werken’ in SharePoint, of een gebruiker de manier van werken binnen SharePoint aan te leren. Ditzelfde geldt voor een migratie van een SharePoint 2007 omgeving naar SharePoint 2010.

Echter werk je nog in SharePoint 2007 laat je dan niet afschrikken van het feit dat een migratie wat tijd en ergernissen in beslag kan nemen want het resultaat zal zeker de moeite waard zijn.


Doel

Migratie van een sitecollectie en content van SharePoint 2007 naar SharePoint 2010

Stappen

Stap 1. Verplaatsen van de huidige sitecollectie naar een nieuwe web applicatie.
Stap 2:
Kopiëren van de database gegevens naar de SharePoint 2010 SQL server
Stap 3: Importeren van de huidige database naar de gewenste database

Notities

  • Zorg voor de migratie altijd voor een database back-up voor geval dat!
  • De huidige SharePoint 2007 omgeving moet voorzien zijn van Service Pack 2
  • Controleer de huidige SharePoint 2007 server status met
    “stsadm –o preupgradecheck” en repareer de fouten die worden weergegeven.

Stap 1: Verplaatsen van huidige sitecollectie

Als voorbeeld maak ik gebruik van de volgende SharePoint site http://sharepoint/

1. Login op de SharePoint 2007 server met volledige Administrator rechten
2.
Ga naar Start – Uitvoeren – CMD en browse naar “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\BIN”
3.
Gebruik het volgende STSADM commando voor de export van de sitecollectie:

stsadm -o export -url <URL name> -filename <export file name>

image

4. Gebruik het volgende STSADM commando voor de import van de net gemaakte back-up van de sitecollectie:

stsadm -o import -filename <import file name> -url <URL name>

image

Nu de sitecollectie is overgezet is de volgende stap de content in de database over te zetten.


Stap 2: Kopiëren van de database gegevens

1. Open Microsoft SQL Server Management Studio en selecteer de desbetreffende database met de rechtermuisknop en kies voor Taken – Back-up

image

2. Voer de Back-up naam en locatie in en druk op OK om de back-up te starten

image

3. Wanneer de back-up voltooid is kan die verplaatst worden naar de nieuwe SharePoint 2010 SQL server.

Stap 3: Importeren van de huidige database

1. Login op de nieuwe SharePoint 2010 server met administrator rechten
2.
Maak een nieuwe ‘Web applicatie’ aan in de nieuwe SharePoint 2010 ‘Central Administration’.
3. Wanneer je een aantal ‘out-of-the-box solutions’ hebt installeer deze dan eerst.
4. Open Microsoft SQL Server Management Studio en selecteer ‘Database’ met de rechtermuisknop en kies voor “Restore Database ..”

image

5. Voer een nieuwe database naam in, selecteer de locatie van het back-up bestand en druk op OK. 

image

Wanneer de import van de database succesvol is afgerond is het van belang om deze te koppelen aan de SharePoint 2010 omgeving. Voordat we dit gaan doen is de eerste stap de huidige database, die automatisch wordt aangemaakt te ontkoppelen van de nieuwe ‘Web applicatie’.

  1. Ga naar Start – Programma’s - Microsoft SharePoint 2010 Products - SharePoint 2010 Management Shell en gebruik het volgende commando voor het ontkoppelen van de database.

Dismount-SPContentDatabase <ContentdBName>

image

Wanneer er foutmeldingen verschijnen met het ontkoppelen van de database, zorg dan dat deze eerst opgelost worden voordat de database geïmporteerd wordt.

2. Wanneer alles goed is, kan er met het onderstaande commando de SharePoint 2007 database gekoppeld worden naar de SharePoint 2010 omgeving. Met het commando wordt automatisch de database geüpgraded van 2007 naar 2010.

Mount-SPContentDatabase <ContentDb> –webapplication <Url>

image

3. Wanneer het proces is voltooid, is het aangeraden om de logfiles te bekijken die staan bij: “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\LOGS”  om er zeker van te zijn dat het migratieproces goed is gelukt.

Nu we eindelijk klaar zijn met het migratieproces is de laatste stap de visuele upgrade te doen in SharePoint 2010. In SharePoint 2010, is er een functie onder het ‘Site actions’ menu genaamd ‘Visuele upgrade’ die ervoor zorgt dat het SharePoint 2007 uiterlijk omgezet wordt naar SharePoint 2010.

Na de ‘Visuele upgrade’ is de migratie volledig voltooid en kan er gewerkt worden met de nieuwe SharePoint 2010 omgeving.

Notities

  • Workflow, meldingen, aangepaste oplossingen, web-onderdelen en items in de prullenbak worden niet meegenomen met het exporteren van de database en site.
  • In STSADM is er geen ondersteuning voor het exporteren van specifieke sites of lijsten.
  • Na een succesvolle migratie is het een mooi moment om de content te herstructureren en te kijken naar implementatie van de nieuwe SharePoint 2010 features.  

Voor meer informatie over de upgrade requirements en proces zie Upgrade Planning SharePoint Products

maandag 16 april 2012

Problemen met deactiveren van een solution/template

 

Eén van de knelpunten waar ik telkens tegenaan liep met het maken van standaard oplossingen/solutions binnen SharePoint, was dat ik na afloop de oplossing soms niet meer kon deactiveren en verwijderen vanwege de volgende fout.

image

 

Deze foutmelding krijg je wanneer er nog ‘verwijzingen’ zijn naar de desbetreffende oplossing/solution. Om dit op te lossen, is de eerste stap te zorgen dat er binnen de sitecollectie geen gebruik meer word gemaakt van de oplossing.

Wanneer de oplossing niet meer wordt gebruikt binnen een site of subsite is de laatste stap als beheerder de prullenbak van de gebruikers leeg te maken bij de site instellingen.

image

image

Wanneer alle verwijzingen nu verwijderd zijn kan de oplossing worden gedeactiveerd en verwijderd.

‘Save site as template’ verdwenen?

 

Op een soms voor mij onverklaarbare manier verdwijnt de actie ‘Save site as template’, ‘Site opslaan als sjabloon;’ in het ‘Site Settings’ menu. Nu is dit op te lossen door het volgende achter de site URL te plaatsen:

_layouts/savetmpl.aspx

Maar er is ook een andere oplossing.

1. Ga naar Site Actions –> Site Settings –> Manage site features
2. Deactiveer de ‘SharePoint Server Publishing feature’ 

Resultaat:

image

Houdt er rekening mee, dat met het deactiveren van de SharePoint Server Publishing feature, andere opties niet meer zichtbaar zijn zoals ‘Lay-out –> Mainpage’ voor het aanpassen van de masterpage en CSS-bestand,

maandag 9 april 2012

Verslepen en plaatsen van E-mail van Outlook naar SharePoint

 

Met het inrichten van een projecten omgeving, kregen we de vraag om e-mail conversaties in Microsoft Outlook tussen verschillende partijen op 1 plek in SharePoint weer te geven. Na wat pogingen te hebben gedaan door een SharePoint bibliotheek te koppelen aan Outlook  Capturewas het resultaat dat
Outlook wel data kan inlezen vanuit de document bibliotheek. maar niet kan wegschrijven naar de document bibliotheek.

Na wat onderzoek op het internet voor Outlook plug-ins of softwarematige oplossingen kwam ik er snel achter dat er veel oplossingen aangeboden worden door externe partijen maar dat ze of onstabiel zijn (na wat onderzoek op blogs etc.) te duur, of te uitgebreid (managed metadata, workflows, bijlagen etc.) voor mijn wensen.


De oplossing?

Een standaard SharePoint lijst genaamd: ‘Discussiebord’.
Deze lijst ondersteund het dataverkeer vanuit Outlook naar SharePoint waardoor er berichten gesleept en geplaatst kunnen worden in SharePoint. De SharePoint lijst zal de huidige mail omzetten naar een discussie-item waardoor er niet vanuit SharePoint teruggemaild kan worden maar alleen interne reacties op de mail geplaatst kunnen worden.

Om te beginnen, voeg een nieuw discussiebord toe aan een SharePoint site.

image

Na het aanmaken van het discussiebord is er bovenin de ribbon, ‘lint’ de mogelijkheid om verbinding te maken met Microsoft Outlook.

image

In het Microsoft Outlook navigatievenster zal een extra folder zichtbaar komen met de naam van de site en naam van het discussiebord.

image

Het is nu mogelijk om e-mails of bijlage(n) in een e-mail te slepen in deze folder. De e-mails worden automatisch omgezet naar een discussie item en gesynchroniseerd met de SharePoint bibliotheek. Omdat de mail word omgezet naar een SharePoint discussie item is het niet mogelijk om deze terug te plaatsen in origineel .MSG formaat in Microsoft Outlook of vanuit de lijst een mail terug te sturen.

woensdag 4 april 2012

Postvak openen van andere Outlook Web Access gebruiker


Wie veel gebruik maakt van e-mail of dit voor personen moet beheren, beschikt meestal over meer dan 1 e-mailaccount of mailbox. In de lokale versie van Microsoft Outlook is het eenvoudig om via het optie een account toe te voegen maar hoe werkt dit dan in Outlook Web Access(OWA)?

De mogelijkheden in OWA zijn helaas flink beperkt en vereist het PowerShell en administrator gegevens om een postvak van een collega in te zien. image
In Outlook Web Acces wordt er de mogelijkheid gegeven om rechts bovenin het scherm een ander postvak te openen wanneer je op de gebruikersnaam klikt. Echter hier moeten wel rechten voor verleend zijn. aangezien de gebruiker de toegangsrechten zelf niet kan verlenen zal dit via PowerShell moeten.

Ter info
Deze melding verschijnt

image


Hoe werkt dit dan?

Voordat je gebruik kan gaan maken van Windows PowerShell, moet je er zeker van zijn dat de juiste versie (v2.0) van Windows PowerShell en Windows Remote Management (WinRm) is geïnstalleerd en geconfigureerd.
Windows 7 en Windows Server 2008 beschikken al over de juiste versies, voor oudere besturingssystemen kun je de software downloaden op
http://support.microsoft.com/kb/968929
Verbinden van Windows PowerShell naar Exchange Online

1. Klik op ‘Start > Alle programma’s > Accessoires > Windows PowerShell’, start het programma op als Administrator.
2. Gebruik het volgende commando:
$LiveCred = Get-Credential
3. Er verschijnt een login scherm, voer hier uw Office365 of Exchange Administrator account in.
4. Gebruik het volgende commando:
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection
5. Gebruik het volgende commando:
Import-PSSession $Session

Met de hier boven beschreven commando’s, wordt er toegang verleend aan PowerShell om commando’s uit te voeren aan de Exchange Online services.

De volgende handelingen zijn om desbetreffende gebruikers volledig toegang te geven tot de ander zijn e-mailaccount (let op: zijn VOLLEDIGE e-mailaccount).

Add-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2>-AccessRights FullAccess –AutoMapping:$false

Met dit commando, is <Mailbox ID1> diegene waarvan rechten verleend van verleend moeten worden zodat gebruiker van <Mailbox ID2> hierin kan kijken.

Om deze rechten te verwijderen kan er gebruik worden gemaakt van het commando:

Remove-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2> -AccessRights FullAccess

Voor meer PowerShell commando’s om bijv. de rechten niet volledig te verlenen zie: http://help.outlook.com/en-us/140/dd575549.aspx#MailboxPermissions

Wanneer de rechten zijn goed gezet kan de ‘postvak’ geopend worden (zie hierboven).
Om Hotmail of andere e-mailaccounts te open, kan er via rechtsboven ‘Opties – Alle opties weergeven – Verbonden accounts’ onder de gebruikersnaam in het OWA hoofdvenster een account worden toegevoegd, echter de mail zal hier in de ‘Inbox‘ folder komen van het Exchange Online e-mailadres. 

 

 

 

 

Twitter Facebook Favorites More