vrijdag 15 april 2016

Aanmaken netwerkverbindingen met SharePoint Online

SharePoint Online biedt de mogelijkheid om netwerkverbindingen of snelkoppelingen bij de favorieten aan te maken om zo via Windows verkenner te werken met de documenten.
Veel gebruikers vinden deze manier van werken fijn en vertrouwelijk om zo snel bij de gewenste documenten te kunnen komen.

Zoals de meesten al weten zijn voor het aanmaken van een netwerkverbinding of snelkoppeling bij de favorieten een aantal standaard handelingen benodigd waaronder het toevoegen van de SharePoint Online omgeving aan de 'Vertrouwde websites' van Internet Explorer en het 'Automatisch aanmelden' bij het aanmeld scherm van Office 365.

 
Dit biedt helaas met regelmaat na het opnieuw opstarten van de computer onderstaande melding waardoor de netwerkverbindingen of snelkoppelingen niet werken en een rood kruis vertonen.


Om dit te verhelpen zijn er een aantal extra handelingen benodigd waaronder het instellen van de beveiliging binnen Internet Explorer.
1. Ga rechts bovenin in Internet Explorer naar de optie 'Internetopties' onder het radar icoon en kies voor 'Aangepast niveau...' op het tabblad 'Beveiliging' onder 'vertrouwde websites'..2. Selecteer de functie 'Automatisch aanmelden met huidige gebruikersnaam en wachtwoord' onderaan in het menu 'Verificatie van de gebruiker' in het beveiligingsinstellingen menu en klik op 'Oke' en sluit Internet Explorer.

3. Ga naar het Windows Start menu en typ in het zoekmenu 'Services.msc' en selecteer deze met de rechtermuisknop en kies voor 'Uitvoeren als administrator' 4. Zoek naar de service 'Webclient'  en selecteer deze met de rechtermuisknop en kies voor opties en verander het opstarttype naar 'Automatisch' en klik op OK.


De computer is nu juist ingesteld voor het maken van netwerkverbindingen en snelkoppelingen naar de SharePoint Online omgeving.

Naast de SharePoint Online omgeving biedt de Onedrive ook de mogelijkheid om op dezelfde manier als bovenstaande netwerkverbindingen of snelkoppelingen aan te maken echter men moet hier met het gebruiken van de internet URL  achter de URL  https://xxxx.sharepoint.com/personal/xxx/  het woord 'documents' plaatsen en _layouts/15/onedrive.aspx verwijderen. 


woensdag 30 maart 2016

Ontvangen e-mail geidentificeerd als onbelangrijke e-mail afzonderen


Microsoft heeft een optie toegevoegd aan Office 365 waarbij Outlook automatisch e-mail identificeert als onbelangrijkere e-mail en deze in de ongewenste email plaatsen.

Voor gebruikers die veel e-mail ontvangen van verschillende afzenders kan dit als lastig worden ervaren aangezien veel e-mail verdwijnt in de ongewenste e-mail map. Microsoft biedt de mogelijkheid om als individuele gebruiker deze optie uit te schakelen.

Deze optie kan men uitzetten door in het Outlook Online postvak rechts bovenin te gaan naar het 'radaricoon' naast het helpicoon '?' te kiezen voor 'E-mail onder 'Mijn app-instellingen'. Hierna kan men gaan naar 'E-mail' en dan 'Onbelangrijke e-mail' en de optie uit te vinken. (standaard staat deze aan).

Office 365 beheerders kunnen dit voor alle gebruikers uitzetten door gebruik te maken powershell

Hoe werkt dit dan?

Voordat je gebruik kan gaan maken van Windows PowerShell, moet je er zeker van zijn dat de juiste versie (v2.0) van Windows PowerShell en Windows Remote Management (WinRm) is geïnstalleerd en geconfigureerd.
Windows 7 en Windows Server 2008 beschikken al over de juiste versies, voor oudere besturingssystemen kun je de software downloaden op
http://support.microsoft.com/kb/968929
Verbinden van Windows PowerShell naar Exchange Online

1. Klik op ‘Start > Alle programma’s > Accessoires > Windows PowerShell’, start het programma op als Administrator.

2. Gebruik het volgende commando:

$LiveCred = Get-Credential

3. Er verschijnt een login scherm, voer hier uw Office365 of Exchange Administrator account in.
4. Gebruik het volgende commando:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection

5. Gebruik het volgende commando:

Import-PSSession $Session

Met de hier boven beschreven commando’s, wordt er toegang verleend aan PowerShell om commando’s uit te voeren aan de Exchange Online services.

Met onderstaande commando wordt dit voor alle gebruikers aangepast

Get-mailbox -ResultSize Unlimited | Set-Clutter -Enable $false

Twitter Facebook Favorites More