woensdag 2 oktober 2013

Verwijderen van ‘soft-deleted’ Office 365 gebruikers

Verwijderde Office 365 gebruikers blijven standaard 30 dagen beschikbaar in de ‘soft-deleted’ prullenbak. Het voordeel hiervan is dat men een verwijderde gebruiker incl. data kan herstellen binnen 30 dagen.

Om deze gebruikers ‘hard’ te deleten, volledig onherstelbaar te verwijderen kan men PowerShell gebruiken

1. Download Windows PowerShell (wanneer je dit nog niet hebt)
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj151815.aspx#BKMK_Requirements

2. Verbind met PowerShell:

1. $livecred = get-credential
2. $s = new-pssession -configurationname microsoft.exchange -connectionuri
https://ps.outlook.com/powershell -credential $livecred -authentication basic -allowredirection
3. set-executionpolicy remotesigned (you run this command only at the first use of PowerShell)
4. $import = import-pssession $s
5. import-module msonline
6. connect-msolservice -credential $livecred

3. Verwijder de gebruiker.

Gebruikers kunnen op 2 manieren worden verwijderen, bij e-mailadres of gebruikers ID.

Get-MsolUser | select UserPrincipalName, ObjectID ( Overzicht van alle actieve gebruikers met e-mailadres en ID)
Remove-Msoluser -Userprincipalname <user ID> (om een actieve gebruiker te ‘soft-deleten’ d.m.v. e-mailadres)Remove-Msoluser -Userprincipalname <user ID> –RemoveFromRecyclebin (om een verwijderde gebruiker te ‘hard-deleten’ d.m.v. e-mailadres)

Of

Remove-MsolUser -ObjectID <ID> om een actieve gebruiker te ‘soft-deleten’ d.m.v ID)
Remove-MsolUser -RemoveFromRecycleBin -ObjectID <ID> (om een verwijderde gebruiker te ‘hard-deleten’ d.m.v. ID)

dinsdag 1 oktober 2013

‘Site content’ zichtbaar na upgrade SharePoint Online 2010 to 2013


Na upgraden van SharePoint Online 2010 naar 2013 is in het ‘Quick launch’ menu aan de linkerkant onder de lijsten en bibliotheken de ‘Site content’  knop zichtbaar en niet te wijzigen in bijv. ‘navigatie bij site-instellingen.
Aangezien deze knop toegang geeft tot veel bibliotheken en of lijsten die men vaak niet hoeft te zien is het handig om deze knop te verwijderen.

De oplossing:

Onderstaande code te vervangen voor de huidige code in de Masterpage met SharePoint designer.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderQuickLaunchBottom" runat="server">
                    <%--<div class="ms-core-listMenu-verticalBox">
                        <SharePoint:ClusteredSPLinkButton
                            runat="server"
                            id="idNavLinkViewAll"
                            PermissionsString="ViewFormPages"
                            NavigateUrl="~site/_layouts/15/viewlsts.aspx"
                            Text="<%$Resources:wss,AllSiteContentMore%>"
                            accesskey="<%$Resources:wss,quiklnch_allcontent_AK%>"
                            CssClass="ms-core-listMenu-item ms-core-listMenu-heading" />
                    </div>--%>
                </asp:ContentPlaceHolder>

vrijdag 27 september 2013

SharePoint 2013 – waar is de gebruikers prullenbak?

 

SharePoint kent 2 prullenbakken van waaruit verwijderde documenten en of items terug gezet kunnen worden. 

De eerste prullenbak is een eindgebruikers prullenbak van waaruit gebruikers hun verwijderde documenten kunnen herstellen, terugzetten.
De prullenbak is in SharePoint 2010 aan de linkerkant in het menu te vinden, in SharePoint 2013 is deze verstopt onder ‘Inhoud van site’ en aan de rechterkant ‘Prullenbak’.

image

 

image

De tweede prullenbak is een beheerders prullenbak van waaruit de site beheerder(s) de documenten kunnen terugzetten die zijn verwijderd uit de ‘eerste’ eindgebruikers prullenbak.
Deze prullenbak is te vinden op de hoofdsite onder de site instellingen

image
image

Verwijderde documenten en of items blijven in SharePoint Online 90 dagen beschikbaar in de prullenbak. Voor een lokale omgeving is dit standaard 30 dagen, maar afhankelijk van wat de site beheerder heeft ingesteld.

maandag 19 augustus 2013

SharePoint 2010 en 2013 kalender

 

SharePoint 2010 en 2013 kent standaard een aantal weergaven van de SharePoint kalenders. De standaard ‘overview’ weergave is  vrij groot om te tonen op een pagina waarin nog meer informatie beschikbaar moet komen zie hieronder.

image

Om de weergave te minimaliseren gebruik onderstaande .CSS code. en refereer hierna in de Masterpage.

<style>
/**** Small Calendar ***/
.ms-acal-item{height: 10px !important;}
.ms-acal-sdiv,
.ms-acal-mdiv,
.ms-acal-ctrlitem,
.ms-acal-month-weeksel,
.ms-acal-title,
.ms-acal-month-top span{display: none;}
.ms-acal-summary-itemrow TD DIV{height: 15px !important;}
</style>

Resultaat:

image

vrijdag 9 augustus 2013

Web Part toegang geweigerd melding verbergen


Wanneer men Web Parts toevoegt op een pagina en hier niet iedereen rechten voor verleent krijgt men de melding:

Fout in webonderdeel: Toegang geweigerd. U hebt geen machtigingen om deze actie uit te voeren of deze bron te openen.

Om deze hele web part onzichtbaar te maken wanneer deze melding zich voordoet, voeg onderstaande toe aan de <body> van de Master Page;

<!—Hide WebPart for non-autorized users -->
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
  $(".s4-wpcell-plain").each(function(e) {
    var attr = $(this).find('div[errorwebpart="1"]');
    if ($(attr).html()) {
      $(this).addClass("hide");
    }
  });
});</script>
<!— End code -->

donderdag 18 juli 2013

SharePoint 2013 Foundation, Standard en Enterprise features

Microsoft SharePoint 2013 kent net zoals de voorgaande edities een drietal versies. De gratis versie SharePoint Foundation die standaard wordt meegeleverd met Windows Server en de betaalde Standard en Enterprise versie. Hieronder zijn de verschillende mogelijkheden en features beschreven.

Developer features Foundation Standard Enterprise
Access Services Nee Nee Ja
App Catalog (SharePoint) Nee Ja Ja
App Deployment: Autohosted Apps Nee Nee Nee
App Deployment: Cloud-Hosted Apps Nee Ja Ja
App Deployment: SharePoint-Hosted Apps Nee Ja Ja
App Management Services Nee Ja Ja
BCS: Alerts for External Lists Nee Ja Ja
BCS: App Scoped External Content Types (ECTs) Nee Ja Ja
BCS: Business Data Webparts Nee Ja Ja
BCS: External List Ja Ja Ja
BCS: OData connector Nee Ja Ja
BCS: Profile Pages Nee Ja Ja
BCS: Rich Client Integration Nee Nee Ja
BCS: Secure Store Service Ja Ja Ja
BCS: Tenant-level external data log Nee Nee Ja
Browser-based customizations Ja Ja Ja
Client Object Model (OM) Ja Ja Ja
Client-side rendering (CSR) Ja Ja Ja
Custom Site Definitions Nee Nee Ja
Custom Site Provisioning Nee Nee Ja
Developer Site Nee Nee Nee
Forms Based Applications Nee Ja Ja
Forms on Spreadsheets Nee Ja Ja
Full-Trust Solutions Ja Ja Ja
InfoPath Forms Services Nee Nee Ja
JavaScript Object Model Ja Ja Ja
List and Library APIs Ja Ja Ja
Remote Event Receiver Ja Ja Ja
REST API Ja Ja Ja
Sandboxed Solutions Ja Ja Ja
SharePoint Design Manager Ja Ja Ja
SharePoint Designer Ja Ja Ja
SharePoint Store Ja Ja Ja
Workflow 2010 (.NET 3.5) Ja Ja Ja
Workflow 2010 (out of the box) Nee Ja Ja
Workflow 2013 Nee Ja Ja
Workload API: ECM APIs Nee Ja Ja
Workload API: Search APIs Ja Ja Ja
Workload API: Social APIs Nee Ja Ja
IT Professional features Foundation Standard Enterprise
Active Directory Synchronization Ja Ja Ja
Alternate Access Mapping (AAM) Ja Ja Ja
Analytics Platform Nee Nee Ja
Claims-Based Authentication Support Ja Ja Ja
Configuration Wizards Nee Ja Ja
Deferred Site Collection upgrade Ja Ja Ja
Distributed Cache Ja Ja Ja
Host Header Site Collections Ja Ja Ja
Improved Permissions Management Ja Ja Ja
Improved Self-Service Site Creation Nee Nee Ja
Managed Accounts Ja Ja Ja
Minimal Download Strategy (MDS) Ja Ja Ja
OAuth Nee Ja Ja
Patch Management Ja Ja Ja
Quota Templates Ja Ja Ja
Read- Database Support Ja Ja Ja
Remote Blog Storage Ja Ja Ja
Request Management Ja Ja Ja
Request throttling Ja Ja Ja
Resource throttling Ja Ja Ja
Service Application Platform Ja Ja Ja
SharePoint Health Analyzer Ja Ja Ja
SharePoint Online Admin Center NVT (SharePoint Online ) NVT (SharePoint Online ) NVT (SharePoint Online )
Shredded Storage Ja Ja Ja
Site Collection Compliance Policies Nee Ja Ja
Site Collection Health Checks Ja Ja Ja
State Service Ja Ja Ja
Streamlined Central Administration Ja Ja Ja
System Status Neetifications Ja Ja Ja
Unattached Content Database Recovery Ja Ja Ja
Upgrade evaluation site collections Ja Ja Ja
Usage Reporting and Logging Ja Ja Ja
Windows PowerShell Support Ja Ja Ja
Content features Foundation Standard Enterprise
Accessibility Standards Support Ja Ja Ja
Asset Library Enhancements/Video Support Ja Ja Ja
Auditing Nee Ja Ja
Auditing & Reporting (e.g. doc edits, policy edits, deletes) Nee Ja Ja
Auditing of View Events Nee Ja Ja
Content Organizer Nee Ja Ja
Design Manager Ja Ja Ja
Document Sets Nee Ja Ja
Document Translation in Word Web App Ja (1) Ja (1) Ja (1)
eDiscovery Nee Nee Ja
External Sharing: External Access Nee Nee Nee
External Sharing: Guest Link Nee Nee Nee
Folder Sync Nee Ja Ja
Information Rights Management (IRM) Nee Ja Ja
In-Place Hold Ja Ja Ja
Managed Metadata Service Nee Ja Ja
Metadata-driven Navigation Nee Ja Ja
Multi-stage Disposition Nee Ja Ja
Office ProPlus (Osub) Nee Nee Nee
Office Web Apps (edit) Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Office Web Apps (view) Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Office Web Apps Server integration Ja Ja Ja
PowerPoint Automation Services Nee Ja Ja
Preservation hold library Nee Nee Ja
Quick Edit Ja Ja Ja
Related Items Ja Ja Ja
Rich Media Management Nee Ja Ja
Shared Content Types Nee Ja Ja
SharePoint Translation Services Nee (3) Ja Ja
Site mailbox Nee Ja (2) Ja (2)
Unique Document IDs Nee Ja Ja
Video Search Nee Nee Ja
WCM: Analytics Nee Ja Ja
WCM: Catalog Nee Nee Ja
WCM: Cross-site publishing Nee Nee Ja
WCM: Designer Tools Nee Ja Ja
WCM: Faceted navigation Nee Nee Ja
WCM: Image Renditions Nee Nee Ja
WCM: Mobile and Device Rendering Nee Ja Ja
WCM: Multiple Domains Nee Nee Ja
WCM: OOTB Recommendations Webparts Nee Ja Ja
WCM: Search Engine Optimizations (SEO) Nee Ja Ja
WCM: Topic Pages Nee Nee Ja
Word Automation Services Nee Ja Ja
Insights features Foundation Standard Enterprise
Business Intelligence Center Nee Nee Ja
Calculated Measures and Members Nee Nee Ja
Data Connection Library Nee Nee Ja
Decoupled PivotTables and PivotCharts Nee Nee Ja
Excel Services Nee Nee Ja
Field list and Field Support Nee Nee Ja
Filter Enhancements Nee Nee Ja
Filter Search Nee Nee Ja
PerformancePoint Services Nee Nee Ja
PerformancePoint Services (PPS) Dashboard Migration Nee Nee Ja
Power View Nee Nee Ja
PowerPivot Nee Nee Ja
Quick Explore Nee Nee Ja
Scorecards & Dashboards Nee Nee Ja
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode Nee Nee Ja
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode Nee Nee Ja
Timeline Slicer Nee Nee Ja
Visio Services Nee Nee Ja
Search features Foundation Standard Enterprise
Advanced Content Processing Ja Ja Ja
Content Search Web Part Nee Nee Ja
Continuous crawl Ja Ja Ja
Custom entity extraction Nee Nee Ja
Deep links Nee Ja Ja
Event-based relevancy Nee Ja Ja
Expertise Search Ja Ja Ja
Extensible content processing Nee Nee Ja
Graphical refiners Nee Ja Ja
Hybrid search Ja Ja Ja
Managed navigation Nee Ja Ja
On-premises search index NVT (SharePoint Online ) NVT (SharePoint Online ) NVT (SharePoint Online )
Phonetic name matching Ja Ja Ja
Query rules—Add promoted results Nee Ja Ja
Query rules—advanced actions Nee Nee Ja
Query spelling correction Ja Ja Ja
Query suggestions Nee Ja Ja
Query throttling Nee Ja Ja
Quick preview Ja Ja Ja
Recommendations Nee Ja Ja
Refiners Ja Ja Ja
RESTful Query API/Query OM Ja Ja Ja
Result sources Ja Ja Ja
Search connector framework Nee Nee Nee
Search results sorting Ja Ja Ja
Search vertical: “Conversations” Nee Ja Ja
Search vertical: “People” Nee Ja Ja
Search vertical: “Video” Nee Nee Ja
Tunable Relevancy Nee Nee Nee
Sites features Foundation Standard Enterprise
Change the look Ja Ja Ja
Connections to Microsoft Office Clients Ja Ja Ja
Cross Browser Support Ja Ja Ja
Custom Managed Paths Ja Ja Ja
Governance Ja Ja Ja
Large List Scalability and Management Ja Ja Ja
Mobile Connectivity Ja Ja Ja
Multi-Lingual User Interface Ja Ja Ja
My Tasks Ja Ja Ja
OOTB Web Parts Ja Ja Ja
Permissions Management Ja Ja Ja
Project functionality for team sites Ja Ja Ja
Project site template Ja Ja Ja
Project Summary web part Ja Ja Ja
Project workspace Ja Ja Ja
Public Website (SPO) NVT (SharePoint Online ) NVT (SharePoint Online ) NVT (SharePoint Online )
SharePoint Lists Ja Ja Ja
SharePoint Ribbon Ja Ja Ja
Task list Ja Ja Ja
Team Site: Drag & Drop Ja Ja Ja
Team Site: Neetebook Ja Ja Ja
Team Site: Simplified Access Ja Ja Ja
Templates Ja Ja Ja
Themes Ja Ja Ja
Work Management Service Ja Ja Ja
Usage Analytics Ja Ja Ja
Social features Foundation Standard Enterprise
Ask Me About Nee Ja Ja
Blogs Ja Ja Ja
Communities Reputation, Badging, and Moderation Nee Ja Ja
Community Ja Ja Ja
Company Feed Ja Ja Ja
Follow Nee Ja Ja
Microblogging Nee Ja Ja
Newsfeed Nee Ja Ja
One Click Sharing Nee Ja Ja
People, Sites, Document Recommendations Nee Ja Ja
Personal Site Nee Ja Ja
Photos and Presence Ja Ja Ja
Profile Nee Ja Ja
Ratings Nee Ja Ja
Site Feed Ja Ja Ja
Skydrive Pro Ja Ja Ja
Tag profiles Nee Ja Ja
Tasks integrated with Outlook Nee Ja Nee
Trending Tags Nee Ja Ja
Wikis Ja Ja Ja

1 ) Verbinding vereist met de Office Web Apps Server 2013 en een Office desktop  suite-licentie zoals Office Professional Plus of Standard.
2) Aansluiting op een Microsoft Exchange of Microsoft Exchange Online server vereist om geïntegreerde functies in te schakelen.

Twitter Facebook Favorites More