woensdag 12 februari 2014

Creëer een SharePoint 2013 foundation Search Service Application Powershell

 

Vandaag kwam ik erachter bij een SharePoint Foundation 2010 naar 2013 migratie, zonder het uitvoeren van de ´Configurationwizard´ dat er geen mogelijkheid is via de browser om de ´Search Service Application´ aan te maken.  Het opnieuw draaien van de wizard was niet mogelijk omdat er alreeds een web applicatie was aangemaakt/hersteld.

Via: http://www.admin-enclave.com/de/solutions/sharepoint/108-howto-create-search-sharepoint-2013-foundation-application-via-powershell.html kwam ik bij onderstaande SharePoint powershell commando’s, voor het aanmaken van de ‘Search Service Application’

Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance $env:computername
Start-SPEnterpriseSearchQueryAndSiteSettingsServiceInstance $env:computername
Creëer$serviceAppName = "Search Service Application"
$appPool=Get-SPManagedAccount -Identity "Domein\serviceaccount"
New-SPServiceApplicationPool -Name SearchApplicationPool -Account $appPool -Verbose
$saAppPool=Get-SPServiceApplicationPool -Identity SearchApplicationPool
$svcPool = $saAppPool
$adminPool = $saAppPool
$searchServiceInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance –Local
$searchService = $searchServiceInstance.Service
$bindings = @(“InvokeMethod”, “NonPublic”, “Instance”)
$types = @([string], [Type],
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool],
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool])
$values = @($serviceAppName,
[Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceApplication],
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool]$svcPool,
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool]$adminPool)
$methodInfo = $searchService.GetType().GetMethod(“CreateApplicationWithDefaultTopology”, $bindings, $null, $types, $null)
$searchServiceApp = $methodInfo.Invoke($searchService, $values)
$searchProxy = New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy -Name “$serviceAppName Proxy” -SearchApplication $searchServiceApp
$searchServiceApp.Provision()

Resultaat de Search Service Application in de Central Administration.

Twitter Facebook Favorites More