woensdag 2 oktober 2013

Verwijderen van ‘soft-deleted’ Office 365 gebruikers

Verwijderde Office 365 gebruikers blijven standaard 30 dagen beschikbaar in de ‘soft-deleted’ prullenbak. Het voordeel hiervan is dat men een verwijderde gebruiker incl. data kan herstellen binnen 30 dagen.

Om deze gebruikers ‘hard’ te deleten, volledig onherstelbaar te verwijderen kan men PowerShell gebruiken

1. Download Windows PowerShell (wanneer je dit nog niet hebt)
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj151815.aspx#BKMK_Requirements

2. Verbind met PowerShell:

1. $livecred = get-credential
2. $s = new-pssession -configurationname microsoft.exchange -connectionuri
https://ps.outlook.com/powershell -credential $livecred -authentication basic -allowredirection
3. set-executionpolicy remotesigned (you run this command only at the first use of PowerShell)
4. $import = import-pssession $s
5. import-module msonline
6. connect-msolservice -credential $livecred

3. Verwijder de gebruiker.

Gebruikers kunnen op 2 manieren worden verwijderen, bij e-mailadres of gebruikers ID.

Get-MsolUser | select UserPrincipalName, ObjectID ( Overzicht van alle actieve gebruikers met e-mailadres en ID)
Remove-Msoluser -Userprincipalname <user ID> (om een actieve gebruiker te ‘soft-deleten’ d.m.v. e-mailadres)Remove-Msoluser -Userprincipalname <user ID> –RemoveFromRecyclebin (om een verwijderde gebruiker te ‘hard-deleten’ d.m.v. e-mailadres)

Of

Remove-MsolUser -ObjectID <ID> om een actieve gebruiker te ‘soft-deleten’ d.m.v ID)
Remove-MsolUser -RemoveFromRecycleBin -ObjectID <ID> (om een verwijderde gebruiker te ‘hard-deleten’ d.m.v. ID)

dinsdag 1 oktober 2013

‘Site content’ zichtbaar na upgrade SharePoint Online 2010 to 2013


Na upgraden van SharePoint Online 2010 naar 2013 is in het ‘Quick launch’ menu aan de linkerkant onder de lijsten en bibliotheken de ‘Site content’  knop zichtbaar en niet te wijzigen in bijv. ‘navigatie bij site-instellingen.
Aangezien deze knop toegang geeft tot veel bibliotheken en of lijsten die men vaak niet hoeft te zien is het handig om deze knop te verwijderen.

De oplossing:

Onderstaande code te vervangen voor de huidige code in de Masterpage met SharePoint designer.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderQuickLaunchBottom" runat="server">
                    <%--<div class="ms-core-listMenu-verticalBox">
                        <SharePoint:ClusteredSPLinkButton
                            runat="server"
                            id="idNavLinkViewAll"
                            PermissionsString="ViewFormPages"
                            NavigateUrl="~site/_layouts/15/viewlsts.aspx"
                            Text="<%$Resources:wss,AllSiteContentMore%>"
                            accesskey="<%$Resources:wss,quiklnch_allcontent_AK%>"
                            CssClass="ms-core-listMenu-item ms-core-listMenu-heading" />
                    </div>--%>
                </asp:ContentPlaceHolder>

Twitter Facebook Favorites More