woensdag 2 oktober 2013

Verwijderen van ‘soft-deleted’ Office 365 gebruikers

Verwijderde Office 365 gebruikers blijven standaard 30 dagen beschikbaar in de ‘soft-deleted’ prullenbak. Het voordeel hiervan is dat men een verwijderde gebruiker incl. data kan herstellen binnen 30 dagen.

Om deze gebruikers ‘hard’ te deleten, volledig onherstelbaar te verwijderen kan men PowerShell gebruiken

1. Download Windows PowerShell (wanneer je dit nog niet hebt)
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj151815.aspx#BKMK_Requirements

2. Verbind met PowerShell:

1. $livecred = get-credential
2. $s = new-pssession -configurationname microsoft.exchange -connectionuri
https://ps.outlook.com/powershell -credential $livecred -authentication basic -allowredirection
3. set-executionpolicy remotesigned (you run this command only at the first use of PowerShell)
4. $import = import-pssession $s
5. import-module msonline
6. connect-msolservice -credential $livecred

3. Verwijder de gebruiker.

Gebruikers kunnen op 2 manieren worden verwijderen, bij e-mailadres of gebruikers ID.

Get-MsolUser | select UserPrincipalName, ObjectID ( Overzicht van alle actieve gebruikers met e-mailadres en ID)
Remove-Msoluser -Userprincipalname <user ID> (om een actieve gebruiker te ‘soft-deleten’ d.m.v. e-mailadres)Remove-Msoluser -Userprincipalname <user ID> –RemoveFromRecyclebin (om een verwijderde gebruiker te ‘hard-deleten’ d.m.v. e-mailadres)

Of

Remove-MsolUser -ObjectID <ID> om een actieve gebruiker te ‘soft-deleten’ d.m.v ID)
Remove-MsolUser -RemoveFromRecycleBin -ObjectID <ID> (om een verwijderde gebruiker te ‘hard-deleten’ d.m.v. ID)

0 reacties:

Een reactie posten

Twitter Facebook Favorites More