woensdag 30 maart 2016

Ontvangen e-mail geidentificeerd als onbelangrijke e-mail afzonderen


Microsoft heeft een optie toegevoegd aan Office 365 waarbij Outlook automatisch e-mail identificeert als onbelangrijkere e-mail en deze in de ongewenste email plaatsen.

Voor gebruikers die veel e-mail ontvangen van verschillende afzenders kan dit als lastig worden ervaren aangezien veel e-mail verdwijnt in de ongewenste e-mail map. Microsoft biedt de mogelijkheid om als individuele gebruiker deze optie uit te schakelen.

Deze optie kan men uitzetten door in het Outlook Online postvak rechts bovenin te gaan naar het 'radaricoon' naast het helpicoon '?' te kiezen voor 'E-mail onder 'Mijn app-instellingen'. Hierna kan men gaan naar 'E-mail' en dan 'Onbelangrijke e-mail' en de optie uit te vinken. (standaard staat deze aan).

Office 365 beheerders kunnen dit voor alle gebruikers uitzetten door gebruik te maken powershell

Hoe werkt dit dan?

Voordat je gebruik kan gaan maken van Windows PowerShell, moet je er zeker van zijn dat de juiste versie (v2.0) van Windows PowerShell en Windows Remote Management (WinRm) is geïnstalleerd en geconfigureerd.
Windows 7 en Windows Server 2008 beschikken al over de juiste versies, voor oudere besturingssystemen kun je de software downloaden op
http://support.microsoft.com/kb/968929
Verbinden van Windows PowerShell naar Exchange Online

1. Klik op ‘Start > Alle programma’s > Accessoires > Windows PowerShell’, start het programma op als Administrator.

2. Gebruik het volgende commando:

$LiveCred = Get-Credential

3. Er verschijnt een login scherm, voer hier uw Office365 of Exchange Administrator account in.
4. Gebruik het volgende commando:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection

5. Gebruik het volgende commando:

Import-PSSession $Session

Met de hier boven beschreven commando’s, wordt er toegang verleend aan PowerShell om commando’s uit te voeren aan de Exchange Online services.

Met onderstaande commando wordt dit voor alle gebruikers aangepast

Get-mailbox -ResultSize Unlimited | Set-Clutter -Enable $false

Twitter Facebook Favorites More