maandag 1 juli 2013

Error: Cannot convert value “” to type “System.Boolean” uitschakelen e-mailforwarding

Op reactie van een eerder geschreven blog: Doorsturen van e-mail in Exchange Online

Er is een ‘bug’ in office 365 die voorkomt dat beheerders ingestelde e-mail forwarding kunnen uitschakelen in het Exchange Online beheer paneel. 

image 

Wanneer men het doorsturen uitschakelt verschijnt de volgende error:

image

Om dit probleem te verhelpen:

1. ‘Start > Alle programma’s > Accessories > Windows PowerShell’, start het programma op als Administrator.
2. Gebruik het volgende commando:

$LiveCred = Get-Credential

3. Er verschijnt een login scherm, voer hier uw Office365 of Exchange Administrator account in.
4. Gebruik het volgende commando:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection
5. Gebruik het volgende commando:
Import-PSSession $Session

Met de hier boven beschreven commando’s, wordt er toegang verleend aan PowerShell om commando’s uit te voeren aan de Exchange Online services.

Om er zeker van te zijn dat er ik de juiste e-mailbox heb en niet per ongeluk de verkeerde aanpas maak ik gebruik van het volgende commando:

get-mailbox (naam mailbox) | select *forward*

Om hierna de e-mail forwarding te verwijderen door middel van het volgende commando:

Set-Mailbox (naam mailbox) -ForwardingAddress $null

Resultaat

image

 

0 reacties:

Een reactie posten

Twitter Facebook Favorites More