woensdag 27 februari 2013

Visuele map locaties met Bing Maps en SharePoint 2013

 

Het visualiseren van informatie is tegenwoordig een ‘hot item’ in het bedrijfsleven. De welbekende uitspraak: “plaatjes zeggen meer dan woorden” zal dan ook met regelmaat gebruikt worden. Het visualiseren van informatie is namelijk één van de krachtigste methodieken die gebruikt kan worden voor het overbrengen van de boodschap en informatie op elk communicatieniveau.
Microsoft heeft hier op ingespeeld door niet alleen de volledige opmaak en het gebruikersgemak visueel onder de schop te nemen maar ook de mogelijkheid om gebruik te maken van Bing Maps voor het tonen van visuele weergaves.

Met het gebruik van visuele maps, kunnen bijv. klantlocaties met bijbehorende informatie visueel getoond worden op een wereldkaart. Het voordeel van het tonen van klantlocaties is dat men in 1 overzicht een duidelijk beeld krijgt van de klantlocaties en informatie in de gehele SharePoint omgeving.

SharePoint 2013 Online biedt standaard de mogelijkheid tot het tonen van visuele map locaties door middel van geolocatie velden in  lijsten aan, bij een lokale SharePoint 2013 installatie zal dit echter ingericht moeten worden op zowel de SharePoint server als de database server 

Benodigd: Visual studio, Bing map code

Hoe dit werkt?

Installatie op de SQL server:

1. Log in op de SQL server en download en installeer het bestand SQLSysClrTypes.MSI die te downloaden is via download link op de SQL 2008 R2 server of voor SQL server 2012 download link

Registreren van een Bing map account voor een tral (90 dagen code) of basic (betaalde code).

1. Registreer je op https://www.bingmapsportal.com/
2. Ga naar ‘Create or view keys’ en vraag een code aan.

Inrichting PowerShell

1. log in op de SharePoint server als Administrator en open SharePoint Powershell
2. Gebruik volgende commando Set-SPBingMapsKey –Bingkey <BingMap code>

Visual Studio:

1. Start Visual Studio
2. Kies voor ‘New Project..’
3. In het New Project venster kies voor ‘Visual C#’ en dan ‘Console Application’ als template.
4. Geef het project een naam en klik op OK.
5. Kopieer de volgende .dll bestanden
- Microsoft.SharePoint.Client.dll
- Microsoft SharePoint.Client.Runtime.dll
van de SharePoint server in: ‘%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\15\ISAPI’ naar de installatie map van Visual Studio ‘%\Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\PublicAssemblies’

6. Voeg aan de rechterkant (Visual studio 2012) de volgende ‘References’’toe onder Extensions:
- Microsoft.SharePoint.Client.dll
- Microsoft SharePoint.Client.Runtime.dll

7. Voeg de volgende code toe onder de Using commando’s: ‘using Microsoft.SharePoint.Client;’
8. Voeg de volgende code toe in de main:

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
AddGeolocationField();
Console.WriteLine("Location field added successfully");
}
private static void AddGeolocationField()
{
// Replace site URL and List Title with Valid values.
ClientContext context = new ClientContext("<Site Url>");
List oList = context.Web.Lists.GetByTitle("<List Title>");
oList.Fields.AddFieldAsXml("<Field Type='Geolocation' DisplayName='Location'/>",true, AddFieldOptions.AddToAllContentTypes);
oList.Update();
context.ExecuteQuery();
}
}

9. Hernoem de <site url> en <list title> naar de gewenste site en lijstitem.
10. Build het project en voer deze uit.

Inrichten SharePoint 2013:

1. Ga naar de betreffende lijst
2. Maak een nieuwe weergave aan en kies voor ‘Kaartweergave’ als lijst weergave.

Resultaat:

image

0 reacties:

Een reactie posten

Twitter Facebook Favorites More