vrijdag 13 juli 2012

Office 365 het antwoord voor de ‘behoefte naar bedrijfscontinuïteit.’

 

Sommige  risico's of problemen kunnen zo'n grote impact hebben in het bedrijfsleven dat de continuïteit van de organisatie in gevaar kan komen of in het ergste geval stil kan komen te liggen. Hierbij is te denken aan branden, virusuitbraken, criminaliteit of (cyber)terrorisme of zelfs natuurrampen.  

De definitie bedrijfscontinuïteit is veelal verschillend per organisatie. Vaak wordt er met bedrijfscontinuïteit ICT en ICT-dienstverlening bedoeld. Echter bedrijfscontinuïteit is meer dan ICT (ook al denken ICT-managers hier vaak anders over).

Bedrijfscontinuïteit kan worden omschreven als: alles wat ervoor zorgt dat een organisatie kan functioneren. Zo kan er gedacht worden aan de primaire processen, procedures, management beslissingen en activiteiten die ervoor zorgen dat een organisatie altijd kan blijven functioneren bij onderbrekingen.

Met andere woorden bedrijfscontinuïteit zorgt ervoor dat een organisatie altijd operationeel werkzaam is of zich snel kan herstellen tot een werkbare situatie bij eventuele crisis en rampen. 

 

Office365 en bedrijfscontinuïteit.

Het niet langer neerleggen van bedrijfscontinuïteit bij een ICT-afdeling of ICT manager is mogelijk door gebruik te maken van Office 365. Office 365 geeft de mogelijkheid om het gebruikersbeheer intern te houden maar de hardware benodigdheden en beheer voor software, opslag, virusbeveiliging en back-up buiten de organisatie neer te leggen.

Het voordeel van dit
buiten de organisatie neer te leggen is dat de focus gelegd kan worden op primaire en ondersteunde bedrijfsprocessen. Tevens kan de kracht van veel organisaties, ‘kennis van medewerkers en producten‘, gewaarborgd worden.

Zo kan de zakelijke communicatietool Microsoft Lync helpen met de interne en externe communicatie en statusinformatie tussen medewerkers en klanten. Tevens biedt Microsoft Lync de mogelijkheid om overal en altijd te kunnen communiceren, ook als men door bijvoorbeeld weersomstandigheden niet op kantoor kunnen komen.

Microsoft SharePoint kan  worden ingezet om de benodigde informatie voor het ondersteunen van secundaire en primaire proces vast te leggen, beheren en te beheersen. De functionaliteiten die SharePoint kan bieden zoals visuele weergaves van processen en eenvoudig delen van informatie zal leiden tot het verbeteren van medewerkers en bedrijfsprocessen.

Op deze manier zijn medewerkers altijd in staat overal en altijd documenten, processen en communicatiemiddelen te benaderen, e
n kan een organisatie snel en efficiënt herstellen tot een werkzame situatie bij eventuele crisis en rampen.

0 reacties:

Een reactie posten

Twitter Facebook Favorites More